Регистрация      Забравена парола
          име:        парола:       
Съдилища
Списък на всички съдилища в България
Прокуратури
Списък на всички прокуратури в България
Пловдив

Домейнhttp://www.os-plovdiv.com/
Пощенски код4000
Адресгр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 167
Регистратура 032/656 234, регистратура фирмени дела 032/656 241
Деловодство търговско отделениеДел-ство “Гражд. и търг. дела, първа инстанция” /ХI, ХII, ХIII и ХVI състави/ - 032/656 238, /ХVII, ХVIII, ХIХ и XX състави/ - 032/656 240, Деловодство “Дела по несъстоятелност “ 032/656 237
Деловодство наказателно отделениеДеловодство “Досъдебно производство” стая № 110 032/656 236, Деловодство “Наказателни дела първа инстанция” стая № 111 032/656 243, Деловодство “Въззивни наказателни дела” стая № 110 032/656 242
Деловодство гражданско отделениеГражд. отделение /искови дела/ Дел-ство стая № 113 032/656 248, Гражд. отделение /въззивни дела/ Дел-ство – VIII и ХIV и ХХІ гражд.състави стая № 100 032/656 245, Дел-ство – VII и Х граждански състави стая № 101 032/656 246, Деловодство VI и IХ граждански състави стая № 102 032/656 244, Деловодство V граждански състав стая № 109 032/656 247
Деловодство фирмено отделение032/656 241
Деловодство административно отделение 032/656 248
Системен администратор032/ 656 239
Административен секретар032/656 231
Окръжни съдии зам.-председател Наказателно отделение 032/656 202, зам.-председател Търговско отделение 032/656 203, зам.-председател Гр. отделение, І инстанция 032/656 204, зам.-председател Гр.отделение, ІІ инстанция 032/656 205
Председател032/656 201
Съдебен администратор032/656 233
Главен счетоводител032/656 230
Съдебен архивар032/ 656 263
Призовки032/ 656 263
Факс032/623 129
E-mailpvokrsad@dir.bg
реклама